اپ

اپلیکیشن الحسام

یک اپلیکیشن جامع برای سفارش محصولات و تنباکو الحسام در سراسر ایران توسط کاربر، ثبت درخواست نمایندگی و سایر ویژگی ها
پیگیری سفارش
دارد
ثبت سفارش
دارد
مشاهده اطلاعیه،تخفیف و …
دارد
امکان ثبت درخواست نمایندگی
دارد